TAT Home: Web app

De app die met de hand van spraak & video de gebruikers door de Moves van The Alignment Technique begeleiden. Voor het project is gekozen om een webapplicatie neer te zetten die te installeren valt op mobiel. Zo heeft TAT een app gekregen zonder dat ze in de app stores hoeven te staan.

Some content

Some content

Some content

Some content

Installeerbare Web App